Ansluten till företagshälsovård i Västerås

Anslutning till företagshälsovården i Västerås gynnar både arbetsgivare och personal. De kan besöka företaget och hjälpa till med att förbättra arbetsmiljön.

Den företagshälsovård som Henriks företag anslutits till låg i Västerås, vilket var en bra bit att åka för personalen. Men det gjorde ingenting. Anledningen till att han valt just dem var att de även besökte företagen. På så vis kunde personalen gå på hälsokontroll under arbetstid. En förmån som Henrik ville ge sina anställda.

Företagshälsovården hade fler än en typ av hälsoundersökning vilket var genialiskt. En för personer över 65 år, en annan för kvinnor mitt i livet och en som kallades hälsokontroll livstid. Med andra ord fanns en hälsokontroll för alla. Personalen fick säga till vilken de ville ha så att företagshälsovården kunde förbereda sina besök.

Företagshälsovård på hembesök

Då företaget hade trettio anställda kom denna företagshälsovård i Västerås två gånger om året. Något som var möjligt att ändra vid behov. Varje anställd fick gå på hälsokontrollen vartannat år. Många andra företagare som han träffade tyckte att det var överdrivet. Men såvitt han visste var det ingen som hade lika frisk personal.

Förutom att de var ovanligt friska var det även en god stämning mellan medarbetarna. Erik var säker på att hans omsorg hade något med den positiva miljön att göra. Skulle det visa sig att någon hade avvikande provresultat togs det på allvar och personen fick den uppföljning som behövdes. Erik var nöjd med arrangemanget. Att ansluta sig till företagshälsovården var det bästa han kunde ha gjort.

31 Jul 2022


Välkommen

På denna blogg diskuteras framförallt personlig assistans och relaterade ämnen men ävem övriga ämnen som är relaterade till vård och omsorg.