Personlig Assistans Umeå

 

RSS

Expertens vägledning: Ta hjälp av en barnpsykolog och ge ditt barn en stark start i livet

24 Aug 2023

Att ge ditt barn en stark start i livet är en av de viktigaste sakerna du kan göra som förälder. Genom att ta hjälp av en erfaren barnpsykolog kan du säkerställa att ditt barn får den bästa möjliga psykologiska utvecklingen. En barnpsykolog är specialiserad på att förstå och stödja barns kognitiva, emotionella och sociala välbefinnande.

Skapa en trygg och stimulerande miljö för ditt barn

En av de första sakerna som en barnpsykolog kan hjälpa dig med är att skapa en trygg och stimulerande miljö för ditt barn. Genom att förstå ditt barns individuella behov kan en barnpsykolog ge råd om hur du kan skapa en miljö som främjar lärande och utveckling. Det kan innefatta att ordna lekfulla och lärorika aktiviteter, etablera rutiner och strukturer, samt skapa en positiv och kärleksfull atmosfär.

Främja barnets sociala och emotionella utveckling

En barnpsykolog kan också hjälpa till att främja barnets sociala och emotionella utveckling. Genom att arbeta med barnet på olika områden som empati, självreglering och socialt samspel kan en barnpsykolog hjälpa till att bygga upp viktiga färdigheter och egenskaper. Genom att ge ditt barn verktyg för att hantera känslor och interagera med andra på ett positivt sätt, kan du bidra till att skapa en stabil grund för deras framtid.

Hantera utmaningar och svårigheter

Ibland kan barn stöta på utmaningar och svårigheter som kan påverka deras psykiska hälsa och välbefinnande. Det kan vara allt från separationsångest till beteendeproblem eller svårigheter i skolan. En barnpsykolog har kunskap och expertis för att hjälpa både barnet och föräldrarna att hantera dessa situationer på ett konstruktivt sätt. Genom att identifiera och adressera de underliggande orsakerna till problemet kan ett möte med barnpsykolog bidra till att hitta lösningar och främja en positiv utveckling.

Vägledning för föräldrarna

En viktig del av en barnpsykologs arbete är att erbjuda vägledning och stöd till föräldrarna. Genom att förstå föräldrarnas behov och utmaningar kan en barnpsykolog ge råd och strategier för att stärka föräldraförmågan. Det kan inkludera allt från att hantera konflikter och utveckla kommunikationsfärdigheter till att skapa en balans mellan arbete och familjeliv. Genom att stödja och vägleda föräldrarna kan en barnpsykolog hjälpa till att skapa en harmonisk och stabil familjemiljö.

Företagshälsovård Stockholm - skapa en frisk arbetsplats

3 Jan 2023

Hur mår du? På den frågan svarar de flesta att de mår bra. Det handlar mer om att man är artig än om att visa upp den sanna bilden av sig själv. Man svarar att man mår bra, men man gör detta för att slippa ta upp frågeställarens tid. Svarar man annorlunda så blir det ofta en stel stämning och en ovan situation.

Men, sanningen är ofta den att många mår sämre än vad man säger. Stress är idag en folksjukdom och mycket av den kommer från arbetsplatsen. Idag ser man att många personer lider av de orimliga krav som ställs på arbetet och man ser också att många har svårt att släppa jobbet då man slutat. Man tar med sig arbetet hem, man grubblar, man blir stressad och med detta kommer också alla de faror som finns med den osunda stressen.

Företagshälsovård i Stockholm ger möjlighet att förändra

Hur ser det ut på din arbetsplats i Stockholm och vet du som chef hur dina anställda mår? Det duger inte att ställa frågan - hur mår du? - och tro att det räcker. Genom att ta professionell hjälp med företagshälsovård i Stockholm så kan du dels få reda på hur dina anställda mår - och även hur du mår rent fysiskt och rent mentalt.

Företagshälsovård i Stockholm innebär att du anlitar ett företag som erbjuder tjänsten. Inom ramarna för denna så tas en massa prover i syfte att exempelvis mäta blodtryck, ta blodprov samt för att exempelvis se om det finns risk för diabetes. Utöver detta så handlar det även om att man vid företagshälsovård i Stockholm samtalar med dina anställda. Hur upplever de stressen på jobbet, hur hanterar de press, hur ser exempelvis alkoholvanor ut och hur mycket rör man på sig under veckorna? Det handlar om att identifiera problem och sätta in insatser i rätt tid - innan dessa problem växer sig större och får stora konsekvenser.

För en arbetsgivare så handlar det ofta om en väckarklocka. Man ser att många känner sig stressade på jobbet och man kan i och med detta genomföra åtgärder som minskar på stress och press. Genom detta kan man också skapa en sund, frisk och hälsosam företagskultur. Därför är just företagshälsovård i Stockholm en bättre lösning än att bara fråga hur mår du?

Läs mer om företagshälsovård i Stockholm på företagshälsovårdstockholm.nu.

Företagsmassage i Stockholm – friskvård när den är som bäst

27 Dec 2022

Företagsmassage ger en välbehövlig stund av friskvård och avkoppling för personalen på kontoret i Stockholm. Det vinner både anställda och arbetsgivare på.

Det var udda vecka och det var tisdag. Det innebar att det var dags för företagsmassage på Elins avdelning på jobbet i Stockholm. Hon hade sett fram emot det ända sedan förra måndagen. Synd bara att det inte gick att få massage varje vecka. Men hon skulle inte vara otacksam. Tvärtom, när hon tänkte på det så var hon faktiskt väldigt tacksam över att de hade denna personalförmån på jobbet. Hon hade flera väninnor som faktiskt var ganska avundsjuka över detta.

Förmiddagen segade sig fram. Men så blev det äntligen lunch. Elin nöjde sig med en sallad, för att det inte skulle bli obekvämt att ligga på mage på massagebänken. Klockan 12.27 stod hon så och väntade utanför det i övrigt oanvända kontorsrum där massören fick uträtta sina underverk.

Företagsmassage – en stunds avkoppling

Äntligen var massören färdig med hennes kollega och hon fick komma in och lägga sig på bänken. Stämningen i rummet var avkopplande med dämpat ljus och lugn musik. Genast som massören la händerna på hennes rygg kände hon hur spänningarna började släppa.

Visst var det inte bara skönt och behagligt. Det var några muskelknutor som behövde få sig en rejäl omgång och det gjorde ont när massören tog i. Men det var liksom en skön smärta – det kändes att det gjorde gott. Snart skulle hon vara i toppform för den fortsatta arbetsveckan. Boka in massage för ditt företag här: www.företagsmassagestockholm.com

Ansluten till företagshälsovård i Västerås

31 Jul 2022

Anslutning till företagshälsovården i Västerås gynnar både arbetsgivare och personal. De kan besöka företaget och hjälpa till med att förbättra arbetsmiljön.

Den företagshälsovård som Henriks företag anslutits till låg i Västerås, vilket var en bra bit att åka för personalen. Men det gjorde ingenting. Anledningen till att han valt just dem var att de även besökte företagen. På så vis kunde personalen gå på hälsokontroll under arbetstid. En förmån som Henrik ville ge sina anställda.

Företagshälsovården hade fler än en typ av hälsoundersökning vilket var genialiskt. En för personer över 65 år, en annan för kvinnor mitt i livet och en som kallades hälsokontroll livstid. Med andra ord fanns en hälsokontroll för alla. Personalen fick säga till vilken de ville ha så att företagshälsovården kunde förbereda sina besök.

Företagshälsovård på hembesök

Då företaget hade trettio anställda kom denna företagshälsovård i Västerås två gånger om året. Något som var möjligt att ändra vid behov. Varje anställd fick gå på hälsokontrollen vartannat år. Många andra företagare som han träffade tyckte att det var överdrivet. Men såvitt han visste var det ingen som hade lika frisk personal.

Förutom att de var ovanligt friska var det även en god stämning mellan medarbetarna. Erik var säker på att hans omsorg hade något med den positiva miljön att göra. Skulle det visa sig att någon hade avvikande provresultat togs det på allvar och personen fick den uppföljning som behövdes. Erik var nöjd med arrangemanget. Att ansluta sig till företagshälsovården var det bästa han kunde ha gjort.

Gå en utbildning i HLR i Stockholm och rädda liv

6 Jun 2022

Om du lägger ett par timmar på att gå en utbildning i HLR i Stockholm kan du bli den som gör skillnad genom att ingripa och rädda en annan människas liv.

Att lära sig Hjärt-Lungräddning borde vara lika självklart som att lära sig cykla och det krävs inga särskilda förkunskaper för att klara av att göra det. Alla kan lära sig de enkla tekniker som räddar människoliv och det ger en skön känsla av trygghet när man vet att man kan göra det.

Det är inte roligt att stå handfallen och inte veta vad man ska göra om man ser en annan människa falla ihop. När man går en HLR-utbildning i Stockholm får man inte bara förståelsen om hur viktigt det är att agera snabbt, man får också öva på de tekniker som behövs för att göra skillnad.

En utbildning i HLR i Stockholm tar bara mellan 3 och 6 timmar

Många företag och institutioner satsar på att ha en hjärtstartare och att låta all personal gå en utbildning i HLR i Stockholm. Skulle någon bli sjuk finns det många som kan ingripa och rädda situationen. De utbildningar som anordnas vänder sig ofta till större grupper men som privatperson kan du också gå en kurs.

Det du lär dig utöver de praktiska övningarna i hjärt-lungräddning är att använda hjärtstartare, agera vid luftvägsstopp om någon satt i halsen, andnings- och medvetandekontroll och hur du ska agera vid livsfarligt läge. Därmed ökar du din trygghetskänsla när du anmäler dig till en HLR-utbildning. Boka en HLR-utbildning via denna hemsida: www.hlrutbildningstockholm.com

Utmaningar i dagens sjukvård

8 Jun 2020

För oss som arbetar inom sjukvården är det långt ifrån någon nyhet att det finns gott om utmaningar i arbetet. Allt från arbetstider till belastning och icke att förglömma lönesättning.

Det finns ett mycket stort antal personer som valt att arbeta med sjukvård. De flesta är glada över att ha gjort det valet och inte utan anledning. Att välja sjuksköterska som yrke innebär att ha valt att bidra till att hjälpa människor på en mycket konkret nivå. Med djupa och breda kunskaper om sjukdomar och behandlingar och omvårdnad växer man som människa. Dagligen ser man bevis på att det val man gjort och det arbete man utför ger en positiv påverkan, både på samhällsnivå och på individnivå.

Samtidigt är arbetet slitsamt. Under perioder med normal belastning inom sjukvården har man som sjuksköterska fullt upp; mentalt, administrativt och fysiskt. När belastningen på sjukvården av olika anledningar ökar drastiskt märks det på alla områden.

Arbetsområden och arbetsgivare

Som bekant är en sjuksköterskas arbetsuppgifter många och varierade. Mycket av variationen är inbyggd i rollen eftersom kunskaperna man har både är så generella och ändå specialiserade. Sjukdomar och tillstånd och kroppar är sig lika men att arbeta på exempelvis en vårdcentral eller en avdelning på något sjukhus är ganska väsensskilt. Arbetet blir aldrig ointressant och man upphör aldrig att lära nytt!

Arbetsmarknaden för dig som sjuksköterska har alltid varit stabil på många sätt. Vad det verkar kommer det aldrig att finnas en värld utan människor med sjukdomar så arbetslöshet är inte ett hot man behöver fundera djupt och länge på. Däremot kan arbetet vara slitsamt på många sätt, fysiskt och psykiskt. Kanske är det inte heller så att alla får den ekonomiska ersättning man skulle önska sig med tanke på samhällsnyttan och arbetsinsatsen. Och obekväm arbetstid är en del av jobbet, helt enkelt.

Hantera arbetsförhållanden och löner

Den värld där man som sjuksköterska anställdes av ett landsting och stannade i fyrtio år finns inte längre. Inte så att det nödvändigtvis var något fel med den situationen, men kompetensutveckling och en riktigt bra lön var inte alltid på agendan. Idag ser vi en annorlunda värld och i den världen finns andra möjligheter vad gäller både arbetsvillkor och lönesättning. Att välja att arbeta med människor och deras vårdbehov står på inget sätt i något motsatsförhållande till att som sjuksköterska se om sitt eget hus. Genom att välja rätt arbetsgivare påverkar du din situation positivt och kan därmed också ge andra mer.

För alla som behöver hemtjänst

3 Apr 2020

När man är ung, tänker man sällan, eller aldrig på att man en gång kommer att bli gammal och i behov av hjälp för sådant som man inte själv kan göra. Men blir man äldre, och sjuk, eller har någon i familjen som inte är frisk kan man behöva anlita något företag som kan erbjuda en hjälp med sådana saker. Här går vi igenom det man behöver tänka på om man behöver en hemtjänst.

Kom ihåg att man själv alltid kan anlita hemtjänstliknande tjänster på helt privat väg. Då kan man strunta i vad till exempel socialtjänsten i ens kommun kommer fram till. Vill man helt enkelt få hjälp att städa, tvätta, handla mat och liknande så kan man alltid vända dig till ett sådant företag. Då får man dra av på Rut-advraget för hemtjänstliknande tjänster.

Så kan man hitta hemtjänst

Men enligt lagen, så ska kommunen ge ett bistånd till den som är i behov av hemtjänst eller som behöver bo på ett vårdhem, eller servicehem och som inte klarar sig själv längre. Men för att kunna ta del av det biståndet måste först kommunens socialtjänst pröva behovet. Kom ihåg att alla får ansöka och att kommunen måste utreda alla ansökningar. Skulle man bli nekad det biståndet, kan man alltid överklaga det. Anser sedan socialtjänsten att man är berättigad till bistånd för en  hemtjänst eller ett boende för äldre så är det sedan fritt fram att välja vilken hemtjänst som man vill anlita.

Googla hemtjänst i din kommun

Blir man sedan berättigad och får klartecken från kommunen att få hemtjänst och bistånd, så får man själv bestämma vilket företag eller vilken hemtjänst som man vill anlita. Blir man berättigad till äldreboende så får man även här välja vilket äldreboende som man önskar att få. Sedan är det bara att välja och få den tjänsten. Det finns också numera så många hemtjänster som har andra språk, om man händelsevis inte prata svenska. Det finns sådana som pratar finska, meänkieli eller romska, och som när man blir äldre, vill prata det egna modersmålet istället för svenska. Blir man äldre och lite förvirrad, så kan man behöva få prata sitt eget modersmål istället för svenska. Då underlättar det betydligt om man får en hemtjänst som kan prata samma modersmål som man själv kan. För den som är äldre och i stort behov av att uttrycka sig på sitt modersmål så finns det sådan hemtjänster. Läs mer om sådan hemtjänst som man kan nå i Upplands Väsby på: http://www.folketshemtjanst.se

Inte så stor skillnad på hemtjänsterna

23 Dec 2019

Har du också funderat på de slags hemtjänstbolag som numera finns på marknaden? De heter lite olika saker, och man kanske funderar över vilken skillnad det är mellan de olika hemtjänsterna. Sanningen är den att det inte behöver vara så stora skillnader mellan dem. Oftast fungerar de på liknande sätt och de olika hemtjänsterna kan vara både bättre eller sämre än andra. Det enda som skiljer kan vara deras ekonomi och organisation.

Enligt kommunallagen så är en kommun skyldig till att erbjuda alla sina kommuninvånare den slags hjälp som de behöver. Är man till exempel äldre och inte kan städa längre i sitt hem, tvätta fönster, eller kanske inte heller klarar av att göra sin egen mat, så behöver man hjälp med detta. Man kan då ansöka om att få hjälp från kommunen till sin matlagning.

Först gör kommunen en utredning

Innan man kan få hjälp med sådant som man som äldre person kanske behöver i sitt hem, så måste kommunen göra en utredning om man behöver det eller ej. De tar då kontakt med den som är äldre och frågar vad de kan göra, och vad de kanske behöver hjälp med.  När de har gjort det så bedömer de om man som äldre person behöver få en hemtjänst. Antingen kan man få en sådan hjälp varje dag, varannan dag eller kanske någon gång i veckan, beroende vad det är som man behöver hjälp med. 

Man kan få sjukvård i sitt hem

Är man svårt sjuk, kanske man behöver komma in på ett vårdhem. Men är man sjuk, men bedöms att man kan stanna hemma, så kanske en sjuksköterska eller läkare kommer hem till en flera gånger under dagen och natten. Många kommuner anser att de sparar in på sjukvårdskostnader genom att låta de äldre bo kvar i sina hem, även när de är sjuka. Och ser man endast till kostnaderna, så blir det billigare i längden att ha en äldre som är sjuk som bor hemma. Då har de äldre oftast redan betalat för sitt boende. Det kostar inte så mycket att underhålla det boendet. Då blir det upp till vårdbolaget som åker hem till den som är både gammal och sjuk att ta hand om allt som har med vårdbehovet att göra. Oftast brukar hemtjänstbolaget och vårdbolaget samarbeta. Hemtjänsten ser till att den som är sjuk och gammal får hjälp med praktiska saker i hemmet, medan vårdbolaget ser till så att den personen får vård. Här kan man läsa mer om privat hemtjänst på: adelaomsorg.se.

När du behöver KBT i Stockholm

30 Sep 2019

Har du behov av samtalsterapi i Stockholm? Har du behov av en KBT behandling? KBT är en förkortning av kognitiv beteendeterapi. Den terapin bygger på tanken att vi styrs helt och hållet av våra tankar, varifrån vi hämtar vår information och att vårt beteende kan förändras genom att lära oss ny information – detta är en väldigt förenklad förklaring av en teori som är mycket mer komplicerad än detta. Inom KBT finns dessutom flera olika teorier, men sammanfattningsvis är tanken den att människor ska få hjälp med de som hindrar dem att leva ett liv som de längtar efter att få leva. KBT ska ses som en hjälp för människor som kanske drabbats av ångest, av manier, rädslor och annat som kan hindra dem från att må bra.

Stig-Helmer och hans flygrädsla

Den som har sett filmen Sällskapsresan kanske känner igen en sekvens i filmen där det framkommer att huvudpersonen i Sällskapsresan; Stig-Helmer har flygskräck. För att bli botad från de flygrädslan, och kunna åka med på Sällskapsresan, går han till läkaren som får honom att säga gång efter annan att: "jag kan flyga och är inte rädd" och tänka sig in i hur han flyger. Så när han ska flyga ska han säga till sig själv: "jag kan flyga och är inte rädd" och därmed ska han vara hjälpt. Detta, att ge sig själv ny information, som sedan ska förändra och ta bort hans flygrädsla är på ett mycket ytligt sätt, en liten bild av vad KBT kan innebära för en männsika, som i figuren Stig-Helmer har en flygrädsla.

Få hjälp av internet eller samtal

Numera ska man till och med få KBT på internet. På många sätt handlar det om att man får nya insikter och kommer över det som man är rädd för, oroar sig över eller har svårigheter med. D handlar det om att göra några övningar som är initierade av psykologer med kunskap om KBT. Om man går igenom en internetbaserad behandling med KBT, saknar man mötet med en psykolog som kan avgöra huruvida det verkligen är en oro, skräck eller mani som det är som du känner har drabbat dig. Att genomgå en internetbaserad kurs i KBT innebär ju att det bara är du, som har gjort en egen självdiagnos. Träffar man en utbildad psykoterapeut som kan göra den sådan viktig diagnos, kan man få en bättre hjälp. I vilket fall är det bättre att alltid träffa en samtalsterpaeut än att behandla sig själv via internet.

Behöver du hemtjänst hos dig?

23 Sep 2019

Om du har svårt att röra dig, av någon anledning, och har svårt att kunna laga din mat, ordna med din hygien, städa och sköta om din bostad. Då har du rätt att söka hemtjänst i din kommun. Det är de som beviljar dig hemtjänst och som förser dig med sådan. De har en person på kommunen som enbart arbetar med olika former av bistånd och då fattar de beslut om du ska få hemtjänst. Du måste inte enbart ha kommunens hemtjänst, utan du kan välja vem som ska komma hem till dig och erbjuda hemtjänst. Precis som du kan välja skola, eller sjukvård, men få dem subventionerade eller helt och hållet betalda av kommun eller stat, fungerar det på samma sätt med hemtjänsten.

Vad kostar det att ha hemtjänst?

Vad det kostar, beror på i vilken kommun som du bor i, men du själv betalar enbart en bråkdel av vad det kostar. Du har rätt att dra av på inkomstskatten om du anlitar hemtjänst. Det ingår nämligen i Rut-avdraget att anlita en hemtjänst som kommer hem till dig och hjälper dig med städning, matlagning, hygien eller vad det är som du behöver hjälp med. Kommunen betalar den största delen av din hemtjänst. Skulle kommunen komma fram till att du inte behöver hemtjänst, kan du alltid anlita ett Rut-företag som erbjuder personlig assistans och betalar då hela avgiften själv, men som är avdragsgill, som mest 50.000 kronor per år och per person.

Många klagar på att de inte får hemtjänst

Det finns en del som klagar på att de inte får den hemtjänst som de tycker att de har rätt till. Det brukar finnas riktlinjer som alla biståndsbedömare ska gå efter när de bedömer om någon behöver hemtjänst eller inte. Tycker man att beslutet är felaktigt, kan man alltid överklaga och kanske får rätt om man överklagar ett felaktigt beslut. Får man inte hemtjänsten såsom man önskar, finns det en möjlighet att få hjälp, genom att anlita en privat. Det finns företag som erbjuder personlig hjälp i hemmet, och tjänsten är då avdragsgill, men som mest 50.000 per person och år. Det är Skatteverket som då drar av avdraget av inkomstskatten för de tjänster som ingår i Rut-advraget.

Skaffa professionell städhjälp

3 Aug 2019

Både bostaden av företaget behöver hållas ren och fräsch. Det är ett arbete som aldrig blir klart och man behöver säkerställa att städningen blir gjord. Hemmet blir snabbt smutsigt och dammigt då familjen vistas där dygnet runt. Alla med barn vet att de drar in mycket smuts och att det spills en del som blir till fläckar.

Viktigt med kontorsstädning

På kontoret vistas mycket människor på liten yta och det blir extra smutsigt när alla bär skor inomhus. Det är viktigt för hälsan att det är rent och fräscht. Det är lätt för bakterier att få fäste när det inte är rent. När många använder allmänna ytor som som kök och toaletter blir det snabbt ofräscht om man inte städar ordentligt.

Det är också bevisat man får sämre koncentrationsförmåga och blir tröttare när det inte är ren luft på kontoret. Det är också viktigt med effektiv ventilation. Många företag anlitar städbolag för en kontinuerlig städning för ett bra arbetsklimat.

RUT-avdrag för privatpersoner

När det gäller städning i hemmet är det många som tar hjälp av det så kallade RUT-avdraget för återkommande storstädning av bostaden. Det kostar såklart en del pengar att anlita professionell städning. Då är det ekonomiskt fördelaktigt att använda skatteavdraget för hushållsnära tjänser. RUT innebär att man endast betalar hälften av arbetskostnaden.

För alla vuxna personer över 18 år gäller att man maximalt får dra av 25 - 50 000 kronor per år och person. Det regleras av åldern, är man över 65 år får man dra 50 000 kronor per år och är man under 18 - 65 år är beloppet på 25 000 kronor.

Tid över till annat

Tidsbristen bland till exempel barnfamiljer är ofta stor. Man hinner helt enkelt med att städa som man önskar. Allt tid och ork går åt till annat för att hålla familjen flytande. Arbete, skola och aktiviteter fyller kalendern varja vecka. När helgen kommer behöver man ta igen sig.

Då är det mycket efterlängtat att få hjälp av ett professonellt städteam som effektivt rengör bostaden enligt konstens alla regler. Kanske till och med när du själv är på jobbet. Allt sköts mycket professionellt med noggranna riktlinjer gällande nycklar och koder. Vill man erbjuder många företag att det alltid är samma städare som städar ditt hem.

Äldre som inte orkar städa

Många äldre har tiden men inte orken och fysiken att hålla rent i hemmet. Värk i leder och problem med armar, ben och rygg gör att städningen inte är möjlig.

Behandling av åderbråck

13 Jul 2019

Man tror att omkring 30 % får någon form av åderbråck eller åternät med åren. Det är oftast helt ofarligt och vissa får besvär men andra inte. Oftast är det rent utseendemässiga som är mest besvärande. Men vissa får värre problem i form av hudförändringar och förhårdnader. Det händer också att framför allt äldre, få eksem, blödningar och till och med svåra bensår. Men det hör till ovanligheterna.

Det vanligaste är att venerna blir svullna och röda och blir som buktande slingrande ormliknande floder. Vissa besväras mer än andra trots att de inte har några problem i övrigt. Det är vanligt att man väljer att skyla benen för att man tycker det är fult. Det finns också en mildare form av åderbråck som kallas ådernät. Det är som namnet antyder en tunnare variant som syns som tunna nät av vener, även dessa på benen.

Hur uppstår åderbråck?

Uppkomsten av åderbråck beror på att venernas klaffar, vars uppgift är att förhindra att blodet rinner tillbaka till benen, inte håller tätt. Av någon anledning har klaffarna glidit isär och blodet i venernna kommer inte till hjärtat som det är tänkt. Då ökar tryket och blodmängden i venerna i benen. Då svullnar venerna och blir synliga längs benen.

I värre fall kan blodcirkulationen påverkas negativt med hudförändningar och klåda som följd. Det är också vanligt med ökat tryck och olustkänslor på grund av detta.

När uppstår det?

Det är absolut vanligast att man få åderbråck av någon form runt 40-årsåldern. Det finns en tydlig ärtlig koppling, men det är ändå ganska vanligt att man få åderbråck eller ådernät även om en eller båda föräldrarna har haft det. Det går att lindra med stödstrumpor men det är inget som botar åkomman. Många känner ökat tryck i benen, men också klåda. 

Hur kan det behandlas?

När man lider mycket av åderbråcken och det påverkar vardagen kan det vara idé att genomgå en behandling på en läkarklinik. Dock ska man inte göra en behandling om man är gravid. Oavsett man vill bli av med sina åderbråck eller ådernät på grund av svåra besvär eller kosmetiska anledningar finns det några effektiva behandlingar att göra.

Moderna metoder

Den vanligaste metoden är en behandling med laser, men det finns också en variant där ett kärlretande skum tar bort den skadade venen. Laserbehadnlingen är mycket skonsam och ger inga ärr och man behöver inte sövas ner. Man för in en tunn laser som effektivt dödar venen.

 

Åderbråck? Så kan du dölja det tillfälligt

28 Feb 2019

Har du problem med åderbråck? Det finns en hel del olika behandlingsmetoder för det, och många av dem är moderna, säkra och inte alltför dyra. Det finns också en hel del saker man kan göra på egen hand, i hemmet, med diverse tips och huskurer. 

Men kanske har man fått dem och bara vill dölja dem? I sådana fall finns det ett par enkla tips man kan ta del av. Det kan nämligen vara något som gör att man inte vill bära shorts eller klänning när det blir lite varmare ute. Visst kan man foga sig i att bara bära långbyxor – men det finns bättre sätt. 

Använd concealer

Använd din vanliga concealer – det kan du komma rätt långt med. Om du inte har alltför stora besvär av åderbråcken kan det räcka med detta för att dölja det. Concealer är alltså samma form av smink som används för att täcka till exempel mörka ringar under ögonen. Välj gärna en som är vattentålig – och satsa på kvalitet. Det må kosta några kronor mer, men det kan det mycket väl vara värt. Sprid ut det jämt. En bra concealer räcker över hela dagen.

Brun utan sol

För den som inte har alltför stora åderbråck kan brun utan sol göra susen. Förutom att det faktiskt döljer åderbråcket i viss mån, ser det också ut som att du har varit på semester i ett varmare land. Som alltid är det viktigt att göra det med måtta. Tar man alltför mycket kan den bruna färgen bli lite för stark, och nästan se orange ut. Gör en gedigen jämförelse av produkter på marknaden innan du bestämmer dig för ett köp. Det är lätt att enbart fokusera på benen, men se till att sprida det jämnt över hela kroppen. Om benen blir brunare än resten av kroppen ser det knappast särskilt naturligt ut. 

Använd aloe vera

Aloe vera är en växt som används i många olika syften – och det kan i viss mån även fungera för åderbråck. Visst, det är kanske inte supereffektivt, men det kan möjligen minska förekomsten något. Antingen kan du köpa en växt och applicera innehållet direkt på benen, eller så kan du köpa burkar med gel. 

Stödstrumpor

Många stödstrumpor kan faktiskt bäras till en fest eller annat evenemang. Letar du lite kan du hitta modeller som ser ut ungefär som tajts. Bär du dem regelbundet under en längre period kan de minska förekomsten av åderbråck. Det som händer är att de ökar blodcirkulationen, vilket är just det som behövs för att åderbråcken ska minska. De kommer i många olika varianter, material och färger – säkerligen kan du hitta ett par som du tycker om och kan bära stora delar av dagarna. 

Förbättra cirkulationen med huskurer

Det finns en del enkla tips som kan hjälpa dig att förbättra blodcirkulationen, utan att du behöver lämna hemmet. Till exempel kan du värma olivolja och massera in i benen, använda äppelcidervinäger eller göra te av cayennepeppar. Om inga av dessa förslag hjälper dig bör du uppsöka hjälp för en åderbråcksbehandling. Läs mer om det här.

Öka livskvaliteten hos våra äldre

20 Dec 2018

Man blir ständigt påmind om problemen som våra äldre i Sverige ställs inför i tidningar och på TV. Det talas om ensamhet och ekonomiska problem. Hur blev det så efter en helt liv av arbete och socialt nätverk? Behöver det verkligen vara så? 

I många andra länder har äldre människor en helt annan status. En person som levt ett helt liv och har massor erfarenheter för de yngre att lära sig av. När en äldre person talar så lyssnar man noga och med full respekt. I många länder bor de tillsammans med barn och barnbarn där de får den vård och omsorg de behöver. Men de kan också hjälpa till och känna sig behövda.

Ensamma pensionärer

I Sverige bor de ofta ensamma då make eller maka har avlidit. De har blivit en utsatt grupp i samhället. Och kan ha det tufft ekonomiskt om de inte har sparat pengar privat kan det bli svårt att klara sig ekonomiskt och ett lång liv kan ha satt spår på den åldrade kroppen i form av krämpor och sjukdomar. Det kan vara svårt med vardagliga, som till exempel städning, matlagning och handling. Det kan också vara så att de måste ta hand om sin sjuka sambo, något som tar upp all tid på dagarna.

Barn och barnbarn har fullt upp med sina stressiga liv och hinner inte hälsa på så ofta. De gamla vännerna är också för dåliga att hälsa på eller finns inte längre kvar. Ensamheten kan bli jobbig och psykiskt ohälsa och depressioner är vanliga.

Det finns lösningar

När man behöver personlig assistans i någon form, till exempel hemtjänst, krävs ansökan och beslut av kommunen. När man fått ok från kommunen så finns det många alternativ, både från statliga och privat aktörer. Då öppnas helt andra möjligheter, då man kan få hjälp med med det vardagliga sysslorna. Det kan handla om tvättning av kläder, matlagning, städning, omsorg och aktivering. Det kan också handla om avlastning av vård av anhörig.

Dagens hemtjänst har utvecklats mycket. Personalen har god utbildning i hushållsskötsel, aktivering och är vana att bemöta äldre och vet värdet i det. Hemtjänsten blir som vännen vårdtagaren har saknat och kan öka livskvaliteten väsentligt.  

Helt plötsligt får man mer tid och ork att ämna sig åt hobbyn eller tväffa vänner och familj. 

Du hjälper din kund vid ett tandläkarbesök

1 Aug 2018

Som personlig assistent är dina ben, armar, lungor och hjärna kunden behjälplig. Det innebär rent konkret att din kropp och dina hjärna är din kunds under den tid som du arbetar och att du - inom rimlighetens gränser - ställer upp och hjälper personen i fråga att få en vardag som är så pass lik den vardags om kunden haft innan exempelvis olyckan inträffade.

Kunden önskar vad han/hon vill göra och det ligger på ditt ansvar att se till att dessa önskemål sätts i praktiken. Om det sedan handlar om att ta sig till den dagliga verksamheten, till arbetet, skolan, om att gå på bio eller på någon konsert är i sammanhanget sekundärt - själva andemeningen är densamma oavsett. Det innebär även attd u är den som hjälper till med att vardagens alla måsten tas om hand. Detta kan innebära att du får följa med till läkaren för olika undersökningar, det kan handla om att du får följa med då din kund rehabiliteringstränar eller om att gå till en tandläkare.

Det senare kan vara speciellt sett till att många hamnar i en slags frågeställning vid sådana lägen. Det vill säga - vad ska jag som assistent göra och vad ska den tandläkare vi besöker göra? Svaret är enkelt och fullkomligt logiskt. Ni gör era respektive jobb.

Är din kund inbokad hos en tandläkare i Bromma, tex https://www.tandläkarebromma.nu, så är det din uppgift att se till att A) ni är där på utsatt tid - du bokar färdtjänst, du har sett till att det finns hemresa, att kunden är klar med alla bestyr - och att B) du hjälper kunden att komma på plats i tandläkarens stol. Därefter tar kundens tandläkare i Bromma över och det innebär att ditt arbete påbörjas igen så fort undersökningen/behandlingen är över. En tandläkare ska inte behöva utföra några lyft (men han/hon kommer förmodligen att vara behjälplig vid sådana ändå) och han ska inte behöva dra exempelvis en rullstol. Däremot så finns det andra frågor som du som assistent kan försöka ta reda på innan - detta i syfte att underlätta ditt eget arbete.

Finns det hiss hos denna tandläkare?

Vilka rättigheter och skyldigheter har du som personlig assistent egentligen? Det är en fråga som kan komma att ställas vid exempelvis ett besök hos en tandläkare och där det visar sig att denne inte har någon hiss eller på alla andra tänkbara sätt saknar en handikappanpassad mottagning?

Du ska inte behöva bära din kund uppför en massa trappor. Där måste du också förbereda dig och kanske ringa den tandläkare där ni bokat tid för att klargöra sådana frågor innan. Dels för att spara in bekymmer och dels också för att se om ni är berättigad extrapersonal under just det här passet. Det är ni förmodligen.

Kolla även om behandlingen förväntas bli smärtsam eller om någon typ av smärtstillande medicin förväntas ges efteråt - i så fall: hur kan den kombineras med den ordinarie medicineringen? Var noga med sådana detaljer och slipp en massa bekymmer och obehagliga överraskningar.

Det kanske är bättre att boka en tid hos en annan tandläkare som har sin mottagning på bottenplan än att fortsätta gå till den vars mottagningen ligger på ett plan där ni måste ta trapporna? Rådgör och ventilera med din kund och försök diskutera fram en rimlig lösning.

← Äldre inlägg

 


Välkommen

På denna blogg diskuteras framförallt personlig assistans och relaterade ämnen men ävem övriga ämnen som är relaterade till vård och omsorg.