Behöver du hemtjänst hos dig?

Om du har svårt att röra dig, av någon anledning, och har svårt att kunna laga din mat, ordna med din hygien, städa och sköta om din bostad. Då har du rätt att söka hemtjänst i din kommun. Det är de som beviljar dig hemtjänst och som förser dig med sådan. De har en person på kommunen som enbart arbetar med olika former av bistånd och då fattar de beslut om du ska få hemtjänst. Du måste inte enbart ha kommunens hemtjänst, utan du kan välja vem som ska komma hem till dig och erbjuda hemtjänst. Precis som du kan välja skola, eller sjukvård, men få dem subventionerade eller helt och hållet betalda av kommun eller stat, fungerar det på samma sätt med hemtjänsten.

Vad kostar det att ha hemtjänst?

Vad det kostar, beror på i vilken kommun som du bor i, men du själv betalar enbart en bråkdel av vad det kostar. Du har rätt att dra av på inkomstskatten om du anlitar hemtjänst. Det ingår nämligen i Rut-avdraget att anlita en hemtjänst som kommer hem till dig och hjälper dig med städning, matlagning, hygien eller vad det är som du behöver hjälp med. Kommunen betalar den största delen av din hemtjänst. Skulle kommunen komma fram till att du inte behöver hemtjänst, kan du alltid anlita ett Rut-företag som erbjuder personlig assistans och betalar då hela avgiften själv, men som är avdragsgill, som mest 50.000 kronor per år och per person.

Många klagar på att de inte får hemtjänst

Det finns en del som klagar på att de inte får den hemtjänst som de tycker att de har rätt till. Det brukar finnas riktlinjer som alla biståndsbedömare ska gå efter när de bedömer om någon behöver hemtjänst eller inte. Tycker man att beslutet är felaktigt, kan man alltid överklaga och kanske får rätt om man överklagar ett felaktigt beslut. Får man inte hemtjänsten såsom man önskar, finns det en möjlighet att få hjälp, genom att anlita en privat. Det finns företag som erbjuder personlig hjälp i hemmet, och tjänsten är då avdragsgill, men som mest 50.000 per person och år. Det är Skatteverket som då drar av avdraget av inkomstskatten för de tjänster som ingår i Rut-advraget.

23 Sep 2019


Välkommen

På denna blogg diskuteras framförallt personlig assistans och relaterade ämnen men ävem övriga ämnen som är relaterade till vård och omsorg.