Företagshälsovård Stockholm - skapa en frisk arbetsplats

Hur mår du? På den frågan svarar de flesta att de mår bra. Det handlar mer om att man är artig än om att visa upp den sanna bilden av sig själv. Man svarar att man mår bra, men man gör detta för att slippa ta upp frågeställarens tid. Svarar man annorlunda så blir det ofta en stel stämning och en ovan situation.

Men, sanningen är ofta den att många mår sämre än vad man säger. Stress är idag en folksjukdom och mycket av den kommer från arbetsplatsen. Idag ser man att många personer lider av de orimliga krav som ställs på arbetet och man ser också att många har svårt att släppa jobbet då man slutat. Man tar med sig arbetet hem, man grubblar, man blir stressad och med detta kommer också alla de faror som finns med den osunda stressen.

Företagshälsovård i Stockholm ger möjlighet att förändra

Hur ser det ut på din arbetsplats i Stockholm och vet du som chef hur dina anställda mår? Det duger inte att ställa frågan - hur mår du? - och tro att det räcker. Genom att ta professionell hjälp med företagshälsovård i Stockholm så kan du dels få reda på hur dina anställda mår - och även hur du mår rent fysiskt och rent mentalt.

Företagshälsovård i Stockholm innebär att du anlitar ett företag som erbjuder tjänsten. Inom ramarna för denna så tas en massa prover i syfte att exempelvis mäta blodtryck, ta blodprov samt för att exempelvis se om det finns risk för diabetes. Utöver detta så handlar det även om att man vid företagshälsovård i Stockholm samtalar med dina anställda. Hur upplever de stressen på jobbet, hur hanterar de press, hur ser exempelvis alkoholvanor ut och hur mycket rör man på sig under veckorna? Det handlar om att identifiera problem och sätta in insatser i rätt tid - innan dessa problem växer sig större och får stora konsekvenser.

För en arbetsgivare så handlar det ofta om en väckarklocka. Man ser att många känner sig stressade på jobbet och man kan i och med detta genomföra åtgärder som minskar på stress och press. Genom detta kan man också skapa en sund, frisk och hälsosam företagskultur. Därför är just företagshälsovård i Stockholm en bättre lösning än att bara fråga hur mår du?

Läs mer om företagshälsovård i Stockholm på företagshälsovårdstockholm.nu.

3 Jan 2023


Välkommen

På denna blogg diskuteras framförallt personlig assistans och relaterade ämnen men ävem övriga ämnen som är relaterade till vård och omsorg.