För alla som behöver hemtjänst

När man är ung, tänker man sällan, eller aldrig på att man en gång kommer att bli gammal och i behov av hjälp för sådant som man inte själv kan göra. Men blir man äldre, och sjuk, eller har någon i familjen som inte är frisk kan man behöva anlita något företag som kan erbjuda en hjälp med sådana saker. Här går vi igenom det man behöver tänka på om man behöver en hemtjänst.

Kom ihåg att man själv alltid kan anlita hemtjänstliknande tjänster på helt privat väg. Då kan man strunta i vad till exempel socialtjänsten i ens kommun kommer fram till. Vill man helt enkelt få hjälp att städa, tvätta, handla mat och liknande så kan man alltid vända dig till ett sådant företag. Då får man dra av på Rut-advraget för hemtjänstliknande tjänster.

Så kan man hitta hemtjänst

Men enligt lagen, så ska kommunen ge ett bistånd till den som är i behov av hemtjänst eller som behöver bo på ett vårdhem, eller servicehem och som inte klarar sig själv längre. Men för att kunna ta del av det biståndet måste först kommunens socialtjänst pröva behovet. Kom ihåg att alla får ansöka och att kommunen måste utreda alla ansökningar. Skulle man bli nekad det biståndet, kan man alltid överklaga det. Anser sedan socialtjänsten att man är berättigad till bistånd för en  hemtjänst eller ett boende för äldre så är det sedan fritt fram att välja vilken hemtjänst som man vill anlita.

Googla hemtjänst i din kommun

Blir man sedan berättigad och får klartecken från kommunen att få hemtjänst och bistånd, så får man själv bestämma vilket företag eller vilken hemtjänst som man vill anlita. Blir man berättigad till äldreboende så får man även här välja vilket äldreboende som man önskar att få. Sedan är det bara att välja och få den tjänsten. Det finns också numera så många hemtjänster som har andra språk, om man händelsevis inte prata svenska. Det finns sådana som pratar finska, meänkieli eller romska, och som när man blir äldre, vill prata det egna modersmålet istället för svenska. Blir man äldre och lite förvirrad, så kan man behöva få prata sitt eget modersmål istället för svenska. Då underlättar det betydligt om man får en hemtjänst som kan prata samma modersmål som man själv kan. För den som är äldre och i stort behov av att uttrycka sig på sitt modersmål så finns det sådan hemtjänster. Läs mer om sådan hemtjänst som man kan nå i Upplands Väsby på: http://www.folketshemtjanst.se

3 Apr 2020


Välkommen

På denna blogg diskuteras framförallt personlig assistans och relaterade ämnen men ävem övriga ämnen som är relaterade till vård och omsorg.