Inte så stor skillnad på hemtjänsterna

Har du också funderat på de slags hemtjänstbolag som numera finns på marknaden? De heter lite olika saker, och man kanske funderar över vilken skillnad det är mellan de olika hemtjänsterna. Sanningen är den att det inte behöver vara så stora skillnader mellan dem. Oftast fungerar de på liknande sätt och de olika hemtjänsterna kan vara både bättre eller sämre än andra. Det enda som skiljer kan vara deras ekonomi och organisation.

Enligt kommunallagen så är en kommun skyldig till att erbjuda alla sina kommuninvånare den slags hjälp som de behöver. Är man till exempel äldre och inte kan städa längre i sitt hem, tvätta fönster, eller kanske inte heller klarar av att göra sin egen mat, så behöver man hjälp med detta. Man kan då ansöka om att få hjälp från kommunen till sin matlagning.

Först gör kommunen en utredning

Innan man kan få hjälp med sådant som man som äldre person kanske behöver i sitt hem, så måste kommunen göra en utredning om man behöver det eller ej. De tar då kontakt med den som är äldre och frågar vad de kan göra, och vad de kanske behöver hjälp med.  När de har gjort det så bedömer de om man som äldre person behöver få en hemtjänst. Antingen kan man få en sådan hjälp varje dag, varannan dag eller kanske någon gång i veckan, beroende vad det är som man behöver hjälp med. 

Man kan få sjukvård i sitt hem

Är man svårt sjuk, kanske man behöver komma in på ett vårdhem. Men är man sjuk, men bedöms att man kan stanna hemma, så kanske en sjuksköterska eller läkare kommer hem till en flera gånger under dagen och natten. Många kommuner anser att de sparar in på sjukvårdskostnader genom att låta de äldre bo kvar i sina hem, även när de är sjuka. Och ser man endast till kostnaderna, så blir det billigare i längden att ha en äldre som är sjuk som bor hemma. Då har de äldre oftast redan betalat för sitt boende. Det kostar inte så mycket att underhålla det boendet. Då blir det upp till vårdbolaget som åker hem till den som är både gammal och sjuk att ta hand om allt som har med vårdbehovet att göra. Oftast brukar hemtjänstbolaget och vårdbolaget samarbeta. Hemtjänsten ser till att den som är sjuk och gammal får hjälp med praktiska saker i hemmet, medan vårdbolaget ser till så att den personen får vård. Här kan man läsa mer om privat hemtjänst på: adelaomsorg.se.

23 Dec 2019


Välkommen

På denna blogg diskuteras framförallt personlig assistans och relaterade ämnen men ävem övriga ämnen som är relaterade till vård och omsorg.