När du behöver KBT i Stockholm

Har du behov av samtalsterapi i Stockholm? Har du behov av en KBT behandling? KBT är en förkortning av kognitiv beteendeterapi. Den terapin bygger på tanken att vi styrs helt och hållet av våra tankar, varifrån vi hämtar vår information och att vårt beteende kan förändras genom att lära oss ny information – detta är en väldigt förenklad förklaring av en teori som är mycket mer komplicerad än detta. Inom KBT finns dessutom flera olika teorier, men sammanfattningsvis är tanken den att människor ska få hjälp med de som hindrar dem att leva ett liv som de längtar efter att få leva. KBT ska ses som en hjälp för människor som kanske drabbats av ångest, av manier, rädslor och annat som kan hindra dem från att må bra.

Stig-Helmer och hans flygrädsla

Den som har sett filmen Sällskapsresan kanske känner igen en sekvens i filmen där det framkommer att huvudpersonen i Sällskapsresan; Stig-Helmer har flygskräck. För att bli botad från de flygrädslan, och kunna åka med på Sällskapsresan, går han till läkaren som får honom att säga gång efter annan att: "jag kan flyga och är inte rädd" och tänka sig in i hur han flyger. Så när han ska flyga ska han säga till sig själv: "jag kan flyga och är inte rädd" och därmed ska han vara hjälpt. Detta, att ge sig själv ny information, som sedan ska förändra och ta bort hans flygrädsla är på ett mycket ytligt sätt, en liten bild av vad KBT kan innebära för en männsika, som i figuren Stig-Helmer har en flygrädsla.

Få hjälp av internet eller samtal

Numera ska man till och med få KBT på internet. På många sätt handlar det om att man får nya insikter och kommer över det som man är rädd för, oroar sig över eller har svårigheter med. D handlar det om att göra några övningar som är initierade av psykologer med kunskap om KBT. Om man går igenom en internetbaserad behandling med KBT, saknar man mötet med en psykolog som kan avgöra huruvida det verkligen är en oro, skräck eller mani som det är som du känner har drabbat dig. Att genomgå en internetbaserad kurs i KBT innebär ju att det bara är du, som har gjort en egen självdiagnos. Träffar man en utbildad psykoterapeut som kan göra den sådan viktig diagnos, kan man få en bättre hjälp. I vilket fall är det bättre att alltid träffa en samtalsterpaeut än att behandla sig själv via internet.

30 Sep 2019


Välkommen

På denna blogg diskuteras framförallt personlig assistans och relaterade ämnen men ävem övriga ämnen som är relaterade till vård och omsorg.