Öka livskvaliteten hos våra äldre

Man blir ständigt påmind om problemen som våra äldre i Sverige ställs inför i tidningar och på TV. Det talas om ensamhet och ekonomiska problem. Hur blev det så efter en helt liv av arbete och socialt nätverk? Behöver det verkligen vara så? 

I många andra länder har äldre människor en helt annan status. En person som levt ett helt liv och har massor erfarenheter för de yngre att lära sig av. När en äldre person talar så lyssnar man noga och med full respekt. I många länder bor de tillsammans med barn och barnbarn där de får den vård och omsorg de behöver. Men de kan också hjälpa till och känna sig behövda.

Ensamma pensionärer

I Sverige bor de ofta ensamma då make eller maka har avlidit. De har blivit en utsatt grupp i samhället. Och kan ha det tufft ekonomiskt om de inte har sparat pengar privat kan det bli svårt att klara sig ekonomiskt och ett lång liv kan ha satt spår på den åldrade kroppen i form av krämpor och sjukdomar. Det kan vara svårt med vardagliga, som till exempel städning, matlagning och handling. Det kan också vara så att de måste ta hand om sin sjuka sambo, något som tar upp all tid på dagarna.

Barn och barnbarn har fullt upp med sina stressiga liv och hinner inte hälsa på så ofta. De gamla vännerna är också för dåliga att hälsa på eller finns inte längre kvar. Ensamheten kan bli jobbig och psykiskt ohälsa och depressioner är vanliga.

Det finns lösningar

När man behöver personlig assistans i någon form, till exempel hemtjänst, krävs ansökan och beslut av kommunen. När man fått ok från kommunen så finns det många alternativ, både från statliga och privat aktörer. Då öppnas helt andra möjligheter, då man kan få hjälp med med det vardagliga sysslorna. Det kan handla om tvättning av kläder, matlagning, städning, omsorg och aktivering. Det kan också handla om avlastning av vård av anhörig.

Dagens hemtjänst har utvecklats mycket. Personalen har god utbildning i hushållsskötsel, aktivering och är vana att bemöta äldre och vet värdet i det. Hemtjänsten blir som vännen vårdtagaren har saknat och kan öka livskvaliteten väsentligt.  

Helt plötsligt får man mer tid och ork att ämna sig åt hobbyn eller tväffa vänner och familj. 

20 Dec 2018


Välkommen

På denna blogg diskuteras framförallt personlig assistans och relaterade ämnen men ävem övriga ämnen som är relaterade till vård och omsorg.