Rätt personal nyckeln till korrekt hemtjänst

Will you still need me, will you still feed me when I am 64”? Vi börjar vår text med låten av The Beatles och vi gör det av en anledning. Det kommer nämligen en dag då vi alla kan komma at behöva en hjälpande hand och där våra kroppar inte längre klarar av att göra samma saker som de klarat i ungdomen.

Hur stark denna hand sedan måste vara är en annan sak som avgörs av vilken genetik man har, hur man levt och vilka övriga förutsättningar man har – vissa kommer att behöva mycket hjälp och där det kanske inte bara är kroppen som sätter käppar i vardagens hjul utan där även hjärnan gör det – demens och exempelvis alzheimers är två stycken åkommor och sjukdomar som kräver extra hjälp. För dessa personer så är denna hjälp ofta bäst i form av att man lämnar sitt hem och flyttar in på ett boende sär man kan får tillsyn och assistans dygnet runt.

För andra så innebär ett åldrande mer fysiska åkommor och där det istället finns annan hjälp att tillgå; hjälp som ofta innebär att man beviljas hemtjänst och det är något som vi ska titta lite närmare på här.

Kort sagt; hur fungerar hemtjänst och finns det något man som anhörig och kund ska tänka på? Åldrande är något som även drabbar släkt och vänner och beslutet blir därför ofta gemensamt – därför skrev vi även in anhörig som en del av beslutet kring hemtjänst.

Vi kan här räkna upp några punkter som kan vara värt att tänka på och vi kan säga att det handlar om hemtjänst i Stockholm och detta av den anledningen att det finns störst urval där; vi kan säga att det hela handlar om att din pappa är i behov av en hjälpande hand i sitt hem på Kungsholmen och att ni bör ha detta i åtanke innan ni gör ert val av företag inom hemtjänst:

  • Vilken personal? Man ska veta att det sällan är någon lukrativ karriär att jobba inom hemtjänst och att det därför hos många företag finns en väldigt stor ruljans bland personalen. Sådana ska man välja bort. Även om lönen kunde vara bättre så finns det företag som erbjuder sina anställda bra löner, schyssta villkor och bra scheman – dessa företag inom hemtjänst har också låg personalomsättning och det är ett sådant ni ska söka efter på Kungsholmen.
  • Vård. Viktigt förstås; vad får man för vård? Vissa företag inom hemtjänst har ett så späckat schema att det går ut över vården. Har din far en sämre dag – det kanske tar längre tid att duscha, gå på toaletten eller äta frukost – så kommer personalen att agera stressat och de kommer inte att ge honom den vård han behöver. Sorgligt men sant.
  • Trivsel. Här återkommer delar av den första punkten, men i och med att hemtjänst sker dagligen och är så pass intim så måste man trivas med personalen. Se till att träffa anställda, se till att den personalgrupp som ska arbeta skräddarsys efter din fars behov och efter hur han trivs med varje person.
12 Jul 2017


Välkommen

På denna blogg diskuteras framförallt personlig assistans och relaterade ämnen men ävem övriga ämnen som är relaterade till vård och omsorg.