Utmaningar i dagens sjukvård

För oss som arbetar inom sjukvården är det långt ifrån någon nyhet att det finns gott om utmaningar i arbetet. Allt från arbetstider till belastning och icke att förglömma lönesättning.

Det finns ett mycket stort antal personer som valt att arbeta med sjukvård. De flesta är glada över att ha gjort det valet och inte utan anledning. Att välja sjuksköterska som yrke innebär att ha valt att bidra till att hjälpa människor på en mycket konkret nivå. Med djupa och breda kunskaper om sjukdomar och behandlingar och omvårdnad växer man som människa. Dagligen ser man bevis på att det val man gjort och det arbete man utför ger en positiv påverkan, både på samhällsnivå och på individnivå.

Samtidigt är arbetet slitsamt. Under perioder med normal belastning inom sjukvården har man som sjuksköterska fullt upp; mentalt, administrativt och fysiskt. När belastningen på sjukvården av olika anledningar ökar drastiskt märks det på alla områden.

Arbetsområden och arbetsgivare

Som bekant är en sjuksköterskas arbetsuppgifter många och varierade. Mycket av variationen är inbyggd i rollen eftersom kunskaperna man har både är så generella och ändå specialiserade. Sjukdomar och tillstånd och kroppar är sig lika men att arbeta på exempelvis en vårdcentral eller en avdelning på något sjukhus är ganska väsensskilt. Arbetet blir aldrig ointressant och man upphör aldrig att lära nytt!

Arbetsmarknaden för dig som sjuksköterska har alltid varit stabil på många sätt. Vad det verkar kommer det aldrig att finnas en värld utan människor med sjukdomar så arbetslöshet är inte ett hot man behöver fundera djupt och länge på. Däremot kan arbetet vara slitsamt på många sätt, fysiskt och psykiskt. Kanske är det inte heller så att alla får den ekonomiska ersättning man skulle önska sig med tanke på samhällsnyttan och arbetsinsatsen. Och obekväm arbetstid är en del av jobbet, helt enkelt.

Hantera arbetsförhållanden och löner

Den värld där man som sjuksköterska anställdes av ett landsting och stannade i fyrtio år finns inte längre. Inte så att det nödvändigtvis var något fel med den situationen, men kompetensutveckling och en riktigt bra lön var inte alltid på agendan. Idag ser vi en annorlunda värld och i den världen finns andra möjligheter vad gäller både arbetsvillkor och lönesättning. Att välja att arbeta med människor och deras vårdbehov står på inget sätt i något motsatsförhållande till att som sjuksköterska se om sitt eget hus. Genom att välja rätt arbetsgivare påverkar du din situation positivt och kan därmed också ge andra mer.

8 Jun 2020


Välkommen

På denna blogg diskuteras framförallt personlig assistans och relaterade ämnen men ävem övriga ämnen som är relaterade till vård och omsorg.