Vanliga frågor kring pensionen

Du som närmar dig slutet av ditt arbetsliv kommer strax att gå i pension. Förhoppningsvis har du tänkt på pensionen i yngre år och ditt pensionssparande så att du får en så trygg ålderdom som möjligt. När det väl är att dags att pensionera sig finns det en del praktiska saker som är bra att tänka igenom. Här samlar vi några av de mest vanligt förekommande funderingarna kring att pensionera sig.

Hur gör jag med mitt pensionssparande inför pensioneringen?

Det är bra att se över sitt pensionssparande innan det väl är dags att gå i pension. När du närmar dig pensionsålder bör du undvika att ha placeringar i osäkra fonder eller annat som innebär en hög risk för ditt kapital. En bra tumregel är att inte ha mer än 25 procent av sparandet i aktier när det är dags att lämna arbetslivet.

När får jag egentligen börja ta ut min pension?

I dagsläget kan du tidigast ta ut den allmänna delen av din pension från att du har fyllt 61 år. Gör du detta bör du dock ha i åtanke att det kan sänka din inkomst ganska mycket. Beräkningar säger att den som tar ut sin allmänna pension redan vid 61 års ålder endast får 72 % av de pensionspengar som skulle fåtts om de togs ut vid 65 års ålder. Beroende på ditt tidigare pensionssparande och dina behov kan det fungera utmärkt att gå i pension vid 61. För andra är det dock bättre att vänta tills 65.

Jag vill fortsätta arbeta. Hur mycket mer pension får jag?

Om du väntar tills 65 med att ta ut din allmänna pension får du ungefär sju till åtta procent mer för varje år du väljer att arbeta. Från 66 års ålder får du dessutom dubbla jobbskatteavdrag. Att fortsätta jobba ett par år efter 65 kan alltså vara en riktigt bra affär.

Vem ska jag prata med för att få min pension utbetald?

När du vill ta ut din allmänna pension kontaktar du Pensionsmyndigheten. Senast två månader innan du vill ha din första utbetalning skall du skicka in en ansökan. Ungefär tre månader efter att du har fyllt 65 får du en ansökan om pension skickad till dig per automatik från ditt/dina försäkringsbolag. 

Jag vill flytta utomlands när jag går i pension. Vad gäller?

Om du går i tankarna om att flytta utomlands är det bra att känna till att du riskerar att gå miste om garantipensionen. Detta om landet ligger utanför EU. Ifall du saknar en ”väsentlig” anknytning till Sverige skattar du 20 procent (SINK), eller mindre om Sverige har ett avtal med landet du planerar att flytta till. 

10 Sep 2017


Välkommen

På denna blogg diskuteras framförallt personlig assistans och relaterade ämnen men ävem övriga ämnen som är relaterade till vård och omsorg.